Coaching - Malene Hasselblad

Print

Hvornår har du sidst sat dig selv i centrum? Prioriteret dig selv højt og haft fokus på, hvad du ønsker dig?

I coaching er det dine ønsker og mål, som er i centrum. Fokus er, at du finder frem til hvad der er rigtigt for netop dig.

Jeg er uddannet Executive Spin Coach. Spin betegnes som et kommunikationsværktøj og kommer af ordet ”at snurre” – At bevæge sig. Spin i coaching sammenhæng er handlingsorienteret. Mit mantra er ”Uden handling – Ingen forvandling”.

Jeg arbejder fænomenologisk. Det vil sige, at jeg tager udgangspunkt i det, der opstår i samtalen – i nuet. Der er ikke nogen forudbestemt agenda, vi skal igennem. Dernæst arbejder jeg eksistentielt: Med stor respekt for dig som menneske, støtter jeg dig i dit forløb hos mig, men du er den ansvarlige for dit liv og din udvikling.

Min største passion som coach er, at hjælpe dig til at udvikle dig, realisere dine drømme og nå dine mål. 

Dine vaner kan være værdifulde, men meget ofte er de destruktive og begrænsende. Et godt udgangspunkt for vaneændringer, er at arbejde med at hæve din bevidsthed. Jo mere bevidste og opmærksomme vi er, jo lettere får vi ved, at ændre det ”indre syn” på os selv, der resulterer i de mange vaner. Substansen i vores vaner, stammer bl.a. fra vores selvskabte billede – Vores paradigme. Jo mere positivt et paradigme, jo mindre selvsabotage, jo mere tryghed og jo lettere at slippe vanen.

Det handler om at skabe noget nyt, der erstatter det ”gamle”. At vælge det der nærer dig, giver dig energi og de resultater du ønsker dig. Brug din frygt som drivkraft til forandring og til at nå dine mål. Små ændringer skaber store resultater.

Jeg tror på kraften af positiv tænkning, Loven om tiltrækning, Skaberkraften og effekten af taknemmelighed – Vi er, hvad vi tænker.

Din aktuelle virkelighed, er en følge af de tanker du har tænkt. Vi tiltrækker altid et match til vores tanker! Ønsker du forandring, må du ændre dine tanker og følelser.

De fleste er fokuserede på, hvad de vil, men mister motivationen til at realisere deres mål, fordi de ikke tænker over, HVORFOR de egentlig ønsker at nå målet. HVORFOR er din drivkraft – HVORFOR er din motivation!

Jeg hjælper dig til, at finde frem til dit ”hvorfor”.

Lykke kommer…

• Når du ved hvad du gør

• Når du tror på det du gør

• Og når du elsker det du gør

Ret basalt handler coaching om, at hjælpe andre med, at finde ud af hvad de vil, hvad der hindrer dem i at opnå det – og hjælpe dem til at nå målet, på en selvreflekterende og effektiv måde.

Med coaching kan du bl.a.:

• Finde ressourcer, kortlægge forhindringerne, sætte realistiske mål og skabe vedvarende motivation til at realisere dine drømme succesfuldt

• Tage styringen i dit eget liv og skabe positive forandringer

• Opnå balance, energi, glæde, overskud og trivsel

• Gå fra stresstilstand til ro, overskud og balance

• Skabe bedre relationer og samarbejde

• Få retning og fokus på din personlige og karrieremæssige udvikling

• Træffe mere bevidste valg og finde din vej frem

Coaching bygger på to teser om mennesker. Den ene er, at det kun er os selv, der ved, hvad der er rigtigt for os, og dermed hvad der får os til enten at handle eller afholder os fra at handle. Den anden er, at sandsynligheden for, at vi handler og når vores mål, er størst hvis handlingen bygger på, hvad der er vigtigt for netop os.

Udbyttet af coaching er bedre overblik, klarhed og optimisme,  fordi du får professionel sparring på det område der er relevant for dig. Via coaching guides du gennem forhindringer, du får nye indsigter i dit liv, og der vil åbne sig nye muligheder for, at realisere dine drømme succesfuldt. I coachingsessionerne får du hjælp og støtte til at skabe det liv, du virkelig ønsker at leve. Jeg påstår, at coaching får både mennesker og resultater til at blomstre. Du udvikler dig som menneske, og du vil opnå større selvindsigt, overblik, viljestyrke, handleparathed – og derved bedre resultater.

Magien’ i coaching ligger i kunsten at stille spørgsmål. Gennem spørgsmålene skal du selv lede efter og formulere, hvad der er sandt for dig, og indsigten – fordi den kommer indefra – bliver meget dybere. Gennem vores dialog, finder du selv svar og nye muligheder. Præcis dette er styrken ved coaching og det, der gør coaching så effektiv. At den, der skal handle, både er den, der ved, hvad der er det rigtige at gøre – og den, der har ejerskab til det, der skal gøres.

 

“Det du er, er det du har været. Det du bliver, er det du gør”

– Buddha